S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

TOP PRODUKTY

Vaša cena 54,75 EUR
Vaša cena 49,75 EUR
Facebook


» Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke prevádzkovateľa.
Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje zákazník tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „Kúpiť“. Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke nákupného košíka zvolí spôsob platby a dopravy a potvrdí to kliknutím na „pokračovať“. Následne po vyplnení potrebných údajov záväzne potvrdí objednávku kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo e-mailom bez zbytočného odkladu.
 
CENA TOVARU
  
Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú bez dane z pridanej hodnoty (DPH), keďže predávajúci nie je platcom DPH.
Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.
Daňovým dokladom je faktúra, priložená k zásielke, ktorá slúži aj ako dodací a záručný list.
 
PRÁVA A POVINNOSTI OBOCH STRÁN
 
Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
Predávajúci je povinný najmä:
 
– poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa relevantných zákonov,
– zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
– dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
– dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 
Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 
Kupujúci je povinný najmä:
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci.
 
DODANIE TOVARU
 
- tovar, ktorý je na sklade, predávajúci dodá v lehote od 2 do 4 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.
- tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci dodá v lehote od 5 do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
- pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
- kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
- od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený.
- v prípade jeho poškodenia môže kupujúci odmietnuť prevzatie tovaru alebo tovar prevziať a priamo na mieste spísať s kuriérom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
- v prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu e-mailom na 
- v prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 
PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
 
 
MTkyZD