S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

TOP PRODUKTY

Facebook


» Odstúpenie od zmluvy

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
Kúpna zmluva okrem jej splnenia zaniká:
 
– dohodou zmluvných strán,
– odstúpením od kúpnej zmluvy.
 
Ak je kúpna zmluva zrušená, je každá zmluvná strana povinná vrátiť druhej zmluvnej strane, všetko čo podľa zmluvy dostala.
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo reklamačný poriadok predávajúceho.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, kúpnej zmluvy a jej predmetu. Kupujúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu nepoškodený tovar vrátane jeho súčastí, príslušenstva, obalov, dokumentácie, najmä návodu na použitie, záručného listu a dokladu o zaplatení.
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
V odvolaní objednávky ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť najmä meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo písomne v listinnej podobe poštou.
 
Na tento účel môže kupujúci použiť nasledovný vzorový formulár:
 
 

Adresát:

 

Bálint Lőrincz

Topoľnica 285, 925 92

Slovenská republika

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/číslo objednávky:

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia:

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 

 

Adresa spotrebiteľa:

 

 

Podpis spotrebiteľa:

 

 

Dátum:

 

 

NTM5O