S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOP PRODUKTY

Facebook


» Ochrana osobných údajov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(GDPR)

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so smernicou a Nariadením Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

 

 

Vyplnením objednávky, registráciou, prihlásením na odber obchodných správ alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti BÁLINT LORINCZ - OK so sídlom Hlavná 285, Topoľnica 925 92, IČO: 44562802 (ďalej len ako "Správca" či "Správca osobných údajov") využívať Vaše osobné údaje.
 
Naša stránka (kolagenkrem.sk) má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.
 
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME ?
 
V evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, celé meno, telefón, adresa a ďalej tiež údaj o cene. Údaje najprv potrebujeme pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy (tj. Plnenie našich zmluvných záväzkov voči zákazníkovi) Po splnení našich záväzkov zo zmluvy využívame osobné údaje z evidencie objednávok na ďalšie účely. Je v našom oprávnenom záujme udržiavať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormy. Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote a nastavenie a systematike súdneho systému, vrátane lehôt na premlčanie nárokov, musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie objednávok po dobu 3 rokov. Údaje z evidencie objednávok potom tiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.
 
V evidencii používateľov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácii či úprave profilu, pri vytvorení objednávky, či pri prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu užívateľov. Databáza tiež umožní jednotlivým zákazníkom viesť a spravovať Váš profil v rámci registrácie na webových stránkach. Túto databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pre identifikáciu osôb pri vybavovaní reklamácií, či na marketingové účely (o tých sa viac dozviete nižšie). Údaje ďalej využívame pre spracovanie na marketingové účely. Opisu týchto osobných údajov sa detailne venujeme nižšie. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 3 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.
 
Vaše osobné údaje využívame aj z dôvodov zaistenie prepravy (naplnenie našich povinností podľa zmluvy). Tieto údaje odovzdávame prepravným spoločnostiam.Z dôvodu možných reklamácií ako zo strán zákazníka, tak zo strany prepravcu tieto údaje spracovávame na účely zabezpečenia prepravy po dobu 3 rokov od vytvorenia objednávky.
 
Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľahčiť Vám ďalší nákup a údaje skôr použité môžete preto predvyplniť do elektronického košíka. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ju v databázach spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 3 rokov od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.
 
Aby sme Vám mohli poskytnúť primeranú technickú podporu s využívaním našich webových stránok, ukladáme si technické údaje o zariadení, ktoré k prístupu na náš web využívate (prehliadač, ktorý využívate, zariadenie, z ktorého pristupuje na náš web, a operačný systém, ktorý využívate). Poskytnutie technickej podpory je v našom i Vašom oprávnenom záujme. Tieto informácie sú súčasťou našich interných logov a na iný účel, než poskytovanie technickej podpory ich nevyužívame, napriek tomu je z technických dôvodov musíme udržiavať po celú dobu životnosti nami spracovávaných osobných údajov. Najneskôr tak tieto údaje o Vás vymažeme po 3 rokoch od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.
 
AKO VYUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY ?
 
Na marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje, ktoré nám vyplníte pri objednávke, registrácii alebo pri prihlásení na odber obchodných správ a ktoré využívame k zasielaniu obchodných správ (ak k takým dochádza) ak väčšej relevantnosti nami zasielaných oznámení. Snažíme sa, aby Vás informácie od nás (neobťažovali) a boli Vám inšpiráciou, preto je pre nás dôležité poznať svoju reakciu na tieto oznámenia, a preto si spätnú väzbu o nich uchovávame. Odber našich obchodných oznámení samozrejme môžete kedykoľvek odhlásiť alebo si zmeniť frekvenciu ich zasielania, napríklad v zákazníckom profile. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už Vaše kontaktné osobné údaje k zasielaniu obchodných oznámení využívať nebudeme.
 
Aby sme Vám mohli sprostredkovať čo najpríjemnejší zákaznícky zážitok a aby sme mohli neustále zlepšovať naše služby, ukladáme si dáta, ktoré nám pomáhajú zistiť, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči. Nechceme Vám ponúkať tovar, ktorý Vás nezaujme a nie je to Váš štýl. Chceme Vás naopak upozorňovať na novinky, alebo na zľavy. Preto potrebujeme okrem iného vedieť, čo si na našom webe najčastejšie prezeráte, čo objednávate, čo nakupujete alebo aj to, aký tovar vraciate a prečo.
 
Nechceme, aby Vás naše obchodné oznámenia (ak k takým dochádza) obťažovali, preto sa ich snažíme čo najviac spresňovať a "šiť" Vám ich priamo na mieru. Toto by bez spracovávania dát o Vašich návštevách na webe, objednávkach, nákupoch a reakciách na naše marketingové kampane nebolo možné.
 
Váš názor je pre nás dôležitý a je našim hnacím motorom. Spätnú väzbu, ktorú od vás obdržíme najčastejšie formou odpovedí si preto starostlivo ukladáme. Zaujíma nás, ako ste spokojní s naším tovarom, webom, dopravcovia, a mnoho ďalšieho.
 
Všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely je uchovávame po dobu 3 rokov od Vašej poslednej objednávky. Pretože si sme vedomí toho, že údaje o tom, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči a Vaša spätná väzba na zasielanie obchodných oznámení (ak k takým dochádza) môžu byť vnímané ako citlivejší dáta, ukladáme ich iba po dobu 3 rokov od doby, kedy tieto dáta získame.
 
AKO NARÁBÁME S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI ?
 
Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby, a to len z vyššie uvedených dôvodov. Všetky potrebné služby ohľadom osobných údajov však nezaisťujeme iba vlastnými silami, využívame aj služby tretích strán (špecializovaných spoločností). S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytujeme, máme uzavretú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 
V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje prenášané dopravným spoločnostiam, napr. Spoločnostiam:
 
– Slovenská pošta sp, so sídlom Zoltána Kodálya 768/31 924 01 Galanta
– IN TIME sro, so sídlom Senecká cesta 1, 900 28, Ivanka pri Dunaji
 
 
Mimo objednávku spracovávame Vaše osobné údaje v informačných a sprostredkovaťelských firiem ( webareal - správca a administrátor webovej stránky) tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, ako napr :
 
– Smartsupp.com so sídlom lidická 20, 602 00, Brno, Česká republika
– Webareal.cz so sídlom Rudolfovská tř.247/85, 370 01 České Budějovice, Česká republika
– externá účtovnícká firma - vykonávajúca účtovné spisy a dokumenty pre stránku kolagenkrem.sk
 
Žiadnej tretej strane pritom osobné údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.
 
UCHOVÁVANIE DÁT
 
Dáta sú uchovávané na interných serveroch spoločnosti kolagenkrem.sk a spoločnosti webareal.sk ( správca a admin. našej web stránky)
 
 
 
VAŠE PRÁVA
 
 
MÁTE PRÁVO NA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ A PRÁVO NA ICH OPRAVU
 
Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovú adresu: info.kolagenshop@gmail.com požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú, alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše údaje nami budú spracované, môžeme Vás, na Vašu žiadosť, nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcom údaje o užívaní súboru cookies, informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Ak nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.
Ak o vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info.kolagenshop@gmail.com upozorniť, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme. Po registrácii na našich webových stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám predtým neposkytli, a tieto osobné údaje sú potrebné pre zaistenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke oddelenie je možné požiadať o odstránenie Vášho používateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.
 
MÁTE PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu. To urobíte zaslaním správy na e-mailovú adresu info.kolagenshop@gmail.com. Ak takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesené námietky a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Kým Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukáže, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.
 
MÁTE PRÁVO NA OBMEDZENIE PRÁCE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
 
Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazanie, teda aby sme s nimi prestali nakladať: 
 
– Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
– Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnenej a Vy, namiesto o vymazanie, požiadate zaslaním správy na e- mailovú adresu info.kolagenshop@gmail.com o obmedzenie ich použitia.
– Ak Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.
– Ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odseku vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.
 
MÁTE PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
 
AKOU FORMOU VYKONÁVAŤ TIETO PRÁVA ? 

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
 
- zaslaním oznámenia na email info.kolagenshop@gmail.com
- zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru,
- zaslaním oznámenia poštou na adresu Bálint Lorincz, Topoľnica 285,  925 92.


Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.                                                                                    
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.
NDczMTE2Nz